Organisatie Ontwikkeling

Organisaties zijn continu in beweging, dat  is altijd al geweest en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Als organisatie moet je je steeds aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Om een verandering goed tot stand te laten komen moet er opnieuw naar de visie en missie worden gekeken, de strategie wordt aangepast, de structuur wordt gewijzigd, de processen en middelen veranderen en van mensen wordt verwacht dat ze daarin meegaan.

Een zinvolle en succesvolle transformatie is het doel van de verandering. Maar hoe krijg je mensen daarin mee? Het creëren van duidelijkheid over de (nieuwe) organisatie-inrichting vraagt om keuzes in de verdeling van werkprocessen tussen afdelingen en teams en de invulling van de verschillende functies. Een goede begeleiding van dit proces van organisatieontwikkeling is een belangrijke factor. Om het veranderproces tot een succes te laten verlopen bied ik onderstaande trajecten aan. 

Organisatie Ontwikkelingstrajecten 

  • Begeleiding bij fusie
  • Begeleiding bij juridische vraagstukken
  • Begeleiding bij reorganisatie
  • Begeleiding bij verzuim, advies en bemiddeling  

 

Wil je meer weten over de organisatie ontwikkelingstrajecten, neem gerust Contact met mij op.