Teamontwikkeling

Een team is een groep personen van beperkte omvang die door middel van samenwerking, diversiteit en talent probeert om hetzelfde doel te bereiken, waarbij de leden veel zelfsturing hebben. Het woord is voornamelijk bekend in de sportwereld, waarbij het team tot doel heeft om zoveel mogelijk te scoren en daarmee winst te behalen. Hierbij is samenwerken noodzakelijk.

Nu we weten wat een team inhoudt weten we ook wat het doel is van een team: gezamenlijk doelen behalen, winst maken en groeien. Om deze doelen te kunnen behalen is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is en dat iedereen op de hoogte is van elkaars kwaliteiten en talenten. Als aan deze eisen wordt voldaan, dan kan je spreken van een autonome taakgroep, het zelfsturende team en het resultaat verantwoordelijk team.

Team Ontwikkelingstrajecten 

  • Team support
  • DISC Training 
  • Effectief (online) samenwerken en vergaderen 
  • Gefocust en productief (thuis) werken 
  • Intervisie
  • Supervisie
  • Mediation 

 

Wil je meer weten over de team ontwikkelingstrajecten, neem gerust Contact met mij op.